onsdag, februari 13, 2013

#blogg100 Tempelfest

Watch "Tempel Hua Hin" on YouTube

Traditionell tempel fest. Med mad och spektakel och rockkonsert som avslutning.
Som det skall vara.

Skicka en kommentar